Мегатек
Унікальна пропозиція
Новим клієнтам 10% знижки на річне обслуговування.
Клієнтам, які не на підтримці і хочуть її відновити 7% знижки на річне обслуговування. Залиште контакти нижче.
Відправляючи ваші дані ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності.
Анкета
Дайте відповіді на запитання в анкеті, це дозволить нам сформувати для вас персоніфіковану пропозицію, додатково до якої ми надамо вам демо доступ до системи, яка буде вже зконфігурована за вашими потребами.
Вкажіть тип компанії
Спеціалізація
Яку кількість туристів ви приймаєте / відправляєте за місяць?
50
5000
Оберіть основні задачі
Мета запиту
Надсилаючи данні, ви погоджуєтесь з нашою політикою конфіденційності.

Політика забезпечення конфіденційності

(інформаційної безпеки)
I. Загальні положення
Це Положення про політику конфіденційності (далі - Положення) є офіційним документом ТОВ «Компанія Мегатек» (ЄДРПОУ: 37210641, ІПН: 372106426580), розташованого за адресою: 03048, Київська область, Солом'янський район, місто Київ, вулиця Івана Пулюя, будинок 5 (далі - «Компанія» / «Оператор»), і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі - Користувачі), які користуються сервісами, інформацією, послугами, програмами та продуктами, розташованими на сайті з доменним ім'ям www.megatec.kiev.ua (далі - сайт).
Дотримання конфіденційності важливо для Компанії, адже метою даної Політики конфіденційності є забезпечення захисту прав та свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, включаючи захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю, від несанкціонованого доступу і розголошення.
Ми розробили Політику Конфіденційності, яка описує, як ми здійснюємо обробку персональних даних - будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
Відносини, пов'язані з обробкою персональних даних та інформацією про користувачів Сайту, регулюються цим Положенням, іншими офіційними документами Оператора та чинним законодавством України.
Обробка персональних даних здійснюється нами на законних підставах та справедливій основі, ми діємо розумно, сумлінно та на основі принципів:
- законності цілей та способів обробки персональних даних;
- сумлінності;
- відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Компанії;
- відповідності обсягу та характеру персональних даних, які оброблюються, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних.
Ця Політика Конфіденційності регулює будь-який вид обробки персональних даних та інформації особистого характеру (будь-якої інформації, що дозволяє встановити особу, і будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цим) про фізичних осіб, які є споживачами продукції або послуг Компанії.
Ця Політика поширюється на обробку особистих, персональних даних, зібраних будь-якими засобами, як активними, так і пасивними, як через Інтернет, так і без його використання, від осіб, які перебувають у будь-якій точці світу.
II. Збір персональних даних
Метою обробки персональних даних є виконання зобов'язань Оператора перед Користувачами щодо використання Сайту і його сервісів.
Обробка персональних даних користувачів здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або такої, що може бути встановлена, фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
Ми можемо запитати у Вас персональні дані в будь-який момент, коли Ви контактуєте з Компанією. Компанія може використовувати такі дані відповідно до цієї Політики Конфіденційності. Вона також може поєднувати таку інформацію з іншою інформацією для цілей надання та поліпшення своїх продуктів, послуг, інформаційного наповнення (контенту) та комунікацій.
Нижче наведені деякі приклади типів персональних даних, які Компанія може збирати, і як ми можемо використовувати таку інформацію.
Ми можемо збирати різні дані / інформацію, включаючи:
- ім'я та прізвище,
- номер телефону;
- адресу електронної пошти;
- відомості про документ, що посвідчує особу.
Персональні дані можуть також включати дані, які додатково надаються Користувачами за запитом Оператора з метою виконання Оператором зобов'язань перед Користувачами, які випливають з договору на надання послуг. Оператор має право, зокрема, вимагати від Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також інші додаткові дані, які, на розсуд Оператора, будуть необхідними та достатніми для ідентифікації такого Користувача і дозволять виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.
Коли Ви залучаєте до наших заходів та подій інших осіб або запрошуєте їх до комунікацій з нами, Компанія може збирати персональні дані, які надаються Вами, про цих осіб, такі як: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти і номер телефону.
При обробці персональних даних нами забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в разі необхідності й актуальність згідно з цілями обробки персональних даних.
III. Зберігання та використання персональних даних
Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях та обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.
ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ
Зібрані нами персональні дані дозволяють направляти Вам повідомлення про нові продукти та послуги Компанії та партнерів, спеціальні пропозиції та різні події. Вони також допомагають нам покращувати наші послуги, контент та комунікації. Якщо Ви не бажаєте бути включеним в наш список розсилки, Ви можете в будь-який час відмовитися від розсилки поінформувавши нас за вказаними контактами для зворотного зв'язку, а також шляхом внесення змін у налаштуваннях вашого профілю на сайті.
Час від часу ми можемо використовувати Ваші персональні дані для відправки важливих повідомлень, що містять інформацію про зміни наших положень, умов і політик. Оскільки така інформація важлива для Ваших взаємин з Компанією, Ви не можете відмовитися від отримання таких повідомлень.
Ми також можемо використовувати персональну інформацію для внутрішніх цілей, таких як: проведення аудиту, аналіз даних та різні дослідження з метою поліпшення продуктів та послуг Компанії, а також взаємодія зі споживачами.
ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА НЕ Є ПЕРСОНАЛЬНОЮ
Ми також збираємо персональні дані, які не є персональними - дані, що не дозволяють прямо асоціювати їх з будь-якою певною особою. Ми можемо збирати, використовувати, передавати і розкривати інформацію, яка не є персональною, для будь-яких цілей. Нижче наведені приклади інформації, яка не є персональною, яку ми збираємо, і як ми можемо її використовувати:
Ми можемо збирати персональні дані, такі як: відомості про рід занять, мову, поштовий індекс, унікальний ідентифікатор пристрою, місцезнаходження та часову зону, в якій використовується той чи інший продукт, для того щоб краще розуміти поведінку споживачів та покращувати наші продукти, послуги і комунікації.
Ми можемо також збирати персональні дані / інформацію про те, чим цікавиться користувач на нашому веб-сайті при використанні інших наших продуктів і сервісів. Такі персональні дані / інформація збирається і використовується для того, щоб допомогти нам надавати більш корисну інформацію нашим покупцям і для розуміння того, які елементи нашого сайту, продуктів і послуг найбільш цікаві.
Для цілей цієї Політики Конфіденційності сукупні дані розглядаються як дані / інформація, що не є персональними.
Якщо ми поєднуємо інформацію, яка не є персональною, з персональною інформацією, така сукупна інформація буде розглядатися як персональна інформація, поки така інформація буде сукупною.
IV. Передача персональних даних
Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.
Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
Користувач погоджується з тим, що Оператор має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку тощо, виключно для цілей, зазначених у розділі «Збір персональних даних» цієї Політики конфіденційності.
У разі вказівки користувача або за наявності згоди користувача можлива передача персональних даних Користувача третім особам-контрагентам Оператора за умови прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні додатків.
Додатки, які використовуються Користувачами на Сайті, розміщуються і підтримуються третіми особами (розробниками), які діють незалежно від Оператора і не виступають від імені або за дорученням Оператора.
Користувачі зобов'язані самостійно ознайомитися з правилами надання послуг та політикою захисту персональних даних таких третіх осіб (розробників) до початку використання відповідних додатків.
Персональні дані Користувача можуть бути передані на вимогу уповноважених органів державної влади України лише на підставах та в порядку, встановленими законодавством України.
Оператор здійснює блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ
У деяких випадках Компанія може надавати певну персональну інформацію і дані стратегічним партнерам, які працюють з Компанією для надання продуктів і послуг, або тим з них, які допомагають Компанії реалізовувати продукти та послуги споживачам.
Ми надаємо третім особам мінімальний обсяг персональних даних, необхідний тільки для надання необхідної послуги або проведення необхідної транзакції.
Персональна інформація надаватиметься Компанією тільки в цілях забезпечення споживачів продуктами і послугами, а також для поліпшення цих продуктів та послуг, пов'язаних з ними комунікацій. Така інформація не буде надаватися третім особам для їх маркетингових цілей.
Для використання Ваших персональних даних у будь-яких інших цілях ми запитаємо Вашу Згоду на обробку Ваших персональних даних.
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ
Компанія надає персональні дані / інформацію Компаніям, що надають такі послуги, як: обробка інформації, надання кредитів, виконання замовлень споживачів, доставка, інші види обслуговування споживачів, визначення вашої зацікавленості у наших продуктах і послугах, проведення опитувань, спрямованих на вивчення наших споживачів або задоволення якістю сервісу. Такі компанії зобов'язуються захищати Вашу інформацію незалежно від країни свого розташування.
ІНШІ ОСОБИ
Для Компанії може бути необхідно - відповідно до закону, у судовому порядку, в ході судового розгляду та / або на підставі публічних запитів або запитів від державних органів на території або поза територією країни Вашого перебування - розкрити Ваші персональні дані.
Ми також можемо розкривати персональні дані / інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що таке розкриття необхідне або доречне в цілях національної безпеки, підтримання правопорядку або інших суспільно важливих випадках.
Ми також можемо розкривати персональні дані / інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що розкриття необхідне для приведення у виконання наших положень та умов або з метою захисту нашої діяльності та наших користувачів. Додатково в разі реорганізації, злиття або продажу ми можемо передати будь-яку або всю зібрану нами персональну інформацію відповідній третій особі.
V. Знищення персональних даних
Персональні дані користувача знищуються у разі:
- видалення Оператором інформації, що розміщується Користувачем, а також персональної сторінки Користувача у випадках, встановлених договором (офертою) з Користувачем;
- відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ФАЙЛИ (СOOKIES) ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ
Веб-сайт, інтерактивні послуги та програми, повідомлення електронної пошти та будь-які інші комунікації від імені Компанії можуть використовувати ідентифікаційні файли cookies та інші технології, такі як: піксельні ярлики (pixel tags), веб-маяки (web beacons).
Такі технології допомагають нам краще розуміти поведінку користувачів, повідомляють нам, які розділи нашого сайту відвідувались користувачами, та вимірюють ефективність реклами й мережевих пошуків. Ми розглядаємо інформацію, яка збирається файлами cookies та іншими технологіями, як інформацію, що не є персональною.
Нашою метою в таких випадках є забезпечення більш зручної та персонального взаємодії з Компанією. Наприклад, знаючи Ваше ім'я, ми можемо використовувати його в наших комунікаціях. Знаючи, що хто-небудь, використовуючи Ваш комп'ютер або пристрій, придбав певний продукт або скористався певною послугою, ми можемо забезпечувати більш повну відповідність Вашим інтересам рекламних повідомлень та повідомлень електронної пошти. В остаточному підсумку всі ці знання допомагають нам забезпечувати Вам обслуговування екстра-класу.
Якщо ви можете відключити cookies у налаштуваннях веб-браузера або мобільного пристрою, який Ви використовуєте, то слід врахувати, що деякі функції веб-сайту можуть стати недоступними після відключення cookies.
Як і у випадку більшості веб-сайтів, ми збираємо деяку інформацію автоматично та зберігаємо її в файлах статистики.
Така інформація включає адресу Інтернет-протоколу (IP-адреса), тип і мову браузера, інформацію про постачальника Інтернет-послуг, сторінки відсилки та виходу, відомості про операційну систему, позначку дати і часу, а також відомості про відвідування.
Ми використовуємо таку інформацію для розуміння та аналізу тенденцій, адміністрування сайту, вивчення поведінки користувачів на сайті і збору демографічної інформації про наш основний контингент користувачів в цілому. Компанія може використовувати таку інформацію в своїх маркетингових цілях.
У деяких наших повідомленнях електронної пошти ми використовуємо інтерактивні посилання на інформацію, розміщену на сайті Компанії. Коли користувачі проходять за такими посиланнями, перш ніж вони потрапляють на сторінку призначення на нашому веб-сайті, їх запити проходять окрему реєстрацію.
Ми відстежуємо такі «прохідні» дані, для того щоб допомогти нам визначити зацікавленість у окремих темах та виміряти ефективність наших комунікацій зі споживачами. Якщо Ви віддаєте перевагу, щоб Ваші звернення не відстежувалися таким чином, Ви не повинні проходити за текстовими або графічними посиланнями у повідомленнях електронної пошти.
Піксельні ярлики дозволяють нам направляти повідомлення електронної пошти у форматі, що може бути прочитаним споживачами, та повідомляють нам, чи були такі повідомлення прочитані. Ми можемо використовувати таку інформацію для обмеження кількості повідомлень, які надсилаються споживачам, або для припинення їх надсилання.
VI. Захист персональних даних
Компанія вживає заходи обачності - включаючи правові, організаційні, адміністративні, технічні та фізичні - для забезпечення захисту Ваших персональних даних відповідно до статті 24 Закону України «Про захист персональних даних» з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
Коли Ви використовуєте деякі продукти, послуги або програми Компанії чи розміщуєте дописи на форумах, у чатах або соціальних мережах, персональні дані, які Ви надаєте, доступні іншим користувачам та можуть бути прочитані, зібрані або використані ними. У таких випадках Ви самостійно несете відповідальність за персональні дані, які Ви вважаєте за краще надавати. Наприклад, якщо Ви вказуєте своє ім'я та адресу електронної пошти в дописі на форумі, така інформація є публічною. Будь ласка, дотримуйтесь заходів безпеки при використанні таких функцій.
ЦІЛІСНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Під час взаємодії з Компанією, Ви можете легко підтримувати свої персональні дані та інформацію в актуальному стані. Ми будемо зберігати Ваші персональні дані та інформацію протягом терміну, необхідного для виконання цілей, описаних у цій Політиці Конфіденційності, за винятком випадків, коли більш тривалий період зберігання даних та інформації необхідний відповідно до вимог законодавства або дозволений ним.
СТОРОННІ САЙТИ ТА ПОСЛУГИ
Веб-сайти, продукти, програми та послуги Компанії можуть містити посилання на веб-сайти, продукти та послуги третіх осіб. Наші продукти та послуги можуть також використовувати або пропонувати продукти або послуги третіх осіб.
Захист персональних даних та інформації, яку збирають треті особи, що можуть включати такі відомості, як дані щодо місця розташування або контактна інформація, регулюється правилами дотримання конфіденційності таких третіх осіб.
Ми закликаємо Вас вивчати правила дотримання конфіденційності таких третіх осіб.
Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернет або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача і за наслідки використання даних та інформації, які, через природу Сайту, доступні будь-якому користувачеві мережі Інтернет.
ДОТРИМАННЯ ВАШОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НА РІВНІ КОМПАНІЇ
Для того щоб переконатися, що Ваші персональні дані знаходяться у безпеці, ми доводимо норми дотримання конфіденційності та безпеки до працівників Компанії та суворо стежимо за виконанням заходів з дотримання конфіденційності всередині Компанії.
ПИТАННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Якщо у вас виникнуть питання щодо Політики Конфіденційності Компанії або обробки даних Компанією, Ви можете зв'язатися з нами за контактами для зворотного зв'язку.
VII. Звернення користувачів
До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Оператором застосовується чинне законодавство України.
Користувачі мають право направляти Оператору свої запити, включаючи запити щодо використання їх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних у письмовій формі за адресою, вказаною у розділі Загальні положення цього положення, або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом відповідно до законодавства України, на направленого засобами форми зворотного зв'язку.
Запит, що направляється Користувачем, повинен відповідати вимогам, встановленим Правилами надання звернень до сервісної служби та підтримки, а саме містити:
- номер основного документа, що посвідчує особу користувача або його представника;
- відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
- відомості, що підтверджують участь користувача в стосунках з Оператором (зокрема, порядковий номер id користувача або коротке (піддоменне) ім'я, яке замінює порядковий номер id);
- підпис Користувача або його представника;
- адресу електронної пошти;
- контактний телефон.
Оператор зобов'язується розглянути та направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача, протягом 30 днів з моменту надходження запиту.
ІНШЕ
У решті випадків, які не охоплено безпосередньо цією Політикою Конфіденційності, Компанія зобов'язується керуватися нормами та положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
Відвідувач сайту Компанії, що надає свої персональні дані та інформацію, тим самим погоджується з положеннями цієї Політики Конфіденційності.
Компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни в Політику у будь-який час на свій розсуд з метою подальшого вдосконалення системи захисту від несанкціонованого доступу до персональних даних, які повідомляються Користувачами, без згоди Користувача. Коли ми вносимо суттєві зміни в Політику Конфіденційності, на нашому сайті розміщується відповідне повідомлення разом з оновленою версією Політики Конфіденційності.
Дія цієї Політики не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.